Home | Vergelijken | Calculator | Tarieven | Contact
123payrollofferte heeft nauwe samenwerkingen met diverse NEN-gecertificeerde payroll aanbieders. Zo ontvangt u via l23payrollofferte een professioneel en onafhankelijk advies.

Deze site wordt u aangeboden door Invest Online Financieel B.V. uit Apeldoorn. Invest Online Financieel B.V. is nimmer betrokken bij het afsluiten van overeenkomsten. Invest Online Financieel B.V. verstrekt eenmalig uw gegevens aan een geselecteerde payroll aanbieder.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld: teksten, grafisch materiaal en logo\'s, zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie van deze site te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Bij elk product dat u aanschaft naar aanleiding van gebruikmaking van de site dient u de geboden informatie te verifiŽren aan de hand van stukken welke door de aanbieders ter beschikking gesteld worden. Gebruikmaking van de geboden informatie op de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

U kunt op deze site links aantreffen naar sites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Privacy Statement
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website, hierna te noemen \'site\' van essentieel belang is voor onze bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Met uw gegevens optimaliseren wij onze service
Op de site kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens die u hierbij verstrekt worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om aan uw (offerte) aanvraag te kunnen voldoen. In dit verband wordt uw aanvraag doorgegeven aan de partij die de afhandeling verzorgt, of wordt de informatie gebruikt om met u persoonlijk een afspraak te maken. Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt zullen wij deze gebruiken om onze service naar u toe te optimaliseren. Ook verwerken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van voor u interessante diensten en producten, van ons zelf of van de door ons zorgvuldig geselecteerde bedrijven, tenzij u daartegen bezwaar maakt via info@123payrollofferte.nl.

Links
Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op deze website. Indien onze site links bevat naar websites van derden zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze websites.

Diversen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@123payrollofferte.nl U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen.

Via 123PayrollOfferte.nl vergelijkt u de tarieven van diverse NEN-gecertificeerde payroll aanbieders.

Actuele payrolltarieven vanaf

Studenten
1.52
Parttime
1.57
Fulltime
1.59